ช่องทางการชำระเงิน

Text, Logo, Font, Circle, Graphics, Logo

ประเทศไทย

ชื่อบัญชี: Marketing Bear Co., Ltd.
SWIFT: BKKBTHBK
รหัสสาขา: 0047
เลขที่บัญชี: 047-3-001592
ที่อยู่: ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 7 อาคารฟอร์จูนทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

Red, Line, Clip art, Circle, Flag, Bangkok, Chiang Mai
Text, Font, Logo, Circle, Graphics, Trademark, Brand

สหรัฐอเมริกา

ชื่อบัญชี: TransferWise FBO Marketing Bear Co., Ltd.
ACH: 026073150
Wire Routing: 026073008
เลขที่บัญชี: 8310023943
ที่อยู่: TransferWise, 19 W 24th Street, New York 10010, United States of America

Flag, Line, Clip art, Flag of the united states, Graphics, United States, Scalable Vector Graphics, Icon, Portable Network Graphics, Flag
Text, Logo, Font, Circle, Trademark, Graphics, Brand, Logo

ยุโรป

ชื่อบัญชี: Marketing Bear Co., Ltd.
SWIFT: DEKTDE7GXXX
IBAN: DE46 7001 1110 6050 3903 39
ที่อยู่: Handelsbank, Elsenheimer Str. 41, München 80687, Germany

Yellow, Red, Circle, Line, Clip art, Germany
Text, Logo, Font, Trademark, Graphics, Brand, Circle

ออสเตรเลีย

ชื่อบัญชี: Marketing Bear Co., Ltd.
BSB Code: 082-985
เลขบัญชี: 718213149
ที่อยู่: TransferWise 36-38 Gipps Street Collingwood VIC 3066 Australia

Flag, Australia, Flag of Australia, Flag, National flag, Portable Network Graphics