ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่: 2 มีนาคม 2563

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด
อาคารพร้อมพันธุ์ 3, ชั้น8, ห้อง 803-804, ซอยลาดพร้าว 3, แขวงจอมพล, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900, ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 02-113-0123

นโยบายของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมขณะใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ https://marketingbear.com (จากนี้ไปจะแทนด้วยคำว่า “เรา” “ของเรา” “พวกเรา”) เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เราได้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่ออธิบายว่าข้อมูลใดบ้างที่อาจถูกรวบรวมในเว็บไซต์ของเรา วิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์และไม่นำไปใช้กับการรวบรวมข้อมูลของเราจากแหล่งอื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ข้อกำหนดกฎและนโยบายทั่วไปที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณอาจจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา


สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ส่วนใหญ่ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด จะรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ซึ่งโดยทั่วไปจะให้บริการ เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา การอ้างอิงเว็บไซต์ วันที่และเวลาของแต่ละที่ คำขอของผู้เยี่ยมชม บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ใช้เว็บไซต์อย่างไร และในขณะเดียวกัน บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด อาจจะเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุตัวตนโดยสังเขป เช่น การเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ยังรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP) สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและสำหรับผู้ใช้ที่แสดงความคิดเห็นบน https://marketingbear.com บล็อกโพสต์ เราจะเปิดเผยเฉพาะผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้และที่อยู่ IP ของผู้ให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์เดียวกับที่ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เรารวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด จะรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่สามารถระบุตัวตนได้ จำนวนและประเภทของข้อมูลที่ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด รวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น เราขอให้ผู้เยี่ยมชมที่สมัครใช้งานบล็อกที่ https://marketingbear.com เพื่อระบุชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อไปนี้: เมื่อคุณใช้เว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งแบร์ เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง (เช่น Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่ชี้เฉพาะถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

เรารวบรวมข้อมูลอะไร

 

ความปลอดภัย

เรารักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย

ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ในขณะที่เราอุทิศให้ต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การลงทะเบียนหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งคุณได้ให้อนุญาต

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งแบร์ อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ (“บุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อน การนำเสนอลิงก์ของบุคคลที่สามนั้น มีไว้เพื่อความสะดวกที่ผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง โดยบุคคลที่สามนั้นไม่ได้ให้หรือแชร์ข้อมูลใด ๆ ของคุณกับเราแต่อย่างไร ดังนั้นเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

บนเว็บไซต์ https://marketingbear.com ใช้ Google AdWords เพื่อการปรับปรุงทางด้านการตลาด

เว็บไซต์นี้ใช้ Google AdWords ซึ่งเป็นบริการเพื่อการวิเคราะห์บริการหนึ่งของ Google และมีการติดตามการแปลงผันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google AdWords ด้วยเช่นเดียวกัน Google AdWords ใส่คุกกี้ติดตามการแปลงผันลงสู่ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณที่เรียกว่า “คุกกี้แปลงผัน (conversion cookie) เมื่อไรก็ตามที่คุณคลิกที่ ad ที่จัดให้โดย Google คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีผลใช้ได้หลัง 30 วัน และไม่ได้ใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมหน้าพิเศษใดของเว็บไซต์ของเรา Google และ tesa สามารถติดตามได้ว่ามีการนำต่อไปที่หน้านั้นหรือไม่โดยการคลิกบน ad หนึ่ง
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้คุกกี้แปลงผันนี้จะนำไปใช้สำหรับรายงานด้านสถิติสำหรับลูกค้าของ AdWords ที่ใช้การติดตามการแปลงผัน สถิตินี้บอกเราให้ทราบถึงจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดซึ่งได้คลิกบน ad ที่ Google ได้จัดส่งมาให้ และเปิดหน้าเว็บที่มีป้ายระบุการติดตามการแปลงผัน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ได้รับสารสนเทศใดที่ยอมให้ระบุถึงตัวผู้ใช้ได้ เราไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับมาข้ามเขตไปยังผู้ใช้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะได้

 

การปกป้องข้อมูลของคุณ

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและระบุตัวตนได้เฉพาะกับพนักงานและองค์กรในเครือที่

(i) จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อดำเนินการกับ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ในนามของบริษัทหรือเพื่อให้บริการที่เว็บไซต์ Marketing Co., Ltd.
และ (ii) ที่ได้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น พนักงานและองค์กรในเครือเหล่านั้นบางแห่งอาจอยู่นอกประเทศของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์ของ Marketing Bear
Co., Ltd. คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังพวกเขา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและเป็นการระบุตัวตนให้กับทุกคน นอกเหนือจากพนักงานผู้รับเหมาและองค์กรในเครือตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Marketing Bear Co., Ltd. เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและระบุตัวตนได้เฉพาะเพื่อตอบสนองต่อหมายศาลคำสั่งศาลหรือคำขอของรัฐบาลอื่น ๆ หรือเมื่อ Marketing Bear บริษัท เชื่อว่าสุจริตโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรในการปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด บุคคลที่สามหรือบุคคลทั่วไป

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของ https://marketingbear.com และได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับ Marketing Bear Co., Ltd. อาจส่งอีเมลถึงคุณเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ สอบถามถึงความคิดเห็นของคุณหรือเพียงแค่ติดตามคุณ จนถึงปัจจุบันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Marketing Bear Co., Ltd. และผลิตภัณฑ์ของเรา เราใช้บล็อกของเราเป็นหลักในการสื่อสารข้อมูลประเภทนี้ดังนั้นเราคาดว่าจะเก็บอีเมลประเภทนี้ไว้ให้น้อยที่สุด หากคุณส่งคำขอ (เช่นผ่านทางอีเมลสนับสนุนหรือผ่านกลไกข้อเสนอแนะของเรา) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อช่วยให้เราชี้แจงหรือตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือเพื่อช่วยให้เราสนับสนุนผู้ใช้รายอื่น บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด จะดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงการใช้การดัดแปลงหรือทำลายข้อมูลที่ระบุตัวตนและการระบุตัวตนที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

สถิติโดยรวม

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด อาจรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด อาจแสดงข้อมูลนี้ต่อสาธารณะหรือมอบให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ

 

คุกกี้

เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบและประสบการณ์ออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ใช้“ คุกกี้” เทคโนโลยีและบริการที่คล้ายคลึงกันที่ให้บริการโดยผู้อื่นเพื่อแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล การโฆษณาที่เหมาะสมและจัดเก็บการตั้งค่าของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้คือชุดของข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมและเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมมีให้กับเว็บไซต์ทุกครั้งที่ผู้เข้าชมกลับมา บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ระบุและติดตามผู้เยี่ยมชม, การใช้เว็บไซต์ https://marketingbear.com

และการตั้งค่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขา ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ต้องการวางคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ บริษัทมาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด ด้วยข้อเสียเปรียบที่คุณลักษณะบางอย่างของ Marketing Bear Co., Ltd. เว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุกกี้

การสำรวจเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ คุณจะรับทราบและยอมรับการใช้คุกกี้ของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แบร์ จำกัด

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยี และเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัย หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ลงทะเบียนของคุณ

เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งแบร์ จำกัดหรือแจ้งให้คุณทราบผ่านอุปกรณ์มือถือ
เพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
นับจากวันที่มีผลตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในประกาศหรือเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นประจำ

เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือและ/หรืออุปกรณ์อื่นต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงใหม่แล้ว เราจะขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณหรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่


ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่ (https://marketingbear.com/th/contact/) หรือโทรหาเราได้ที่ 02-113-0123